[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
Kadikoy Escort Atasehir Escort Anadolu Yakasi Escort Kadikoy Escort Atasehir Escort Anadolu Yakasi EscortPendik Escort Maltepe Escort Kurtkoy Escort Ankara Escort Eryaman Escort Etimesgut Escort Sincan Escort cankaya Escort Kizilay Escort Etlik Escort Kecioren Escort
casibom
casibom
istanbul escort
casibom
tesbih
deneme bonusu
ekrem abi
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สารสนเทศ

กลุ่มงาน

สถานศึกษา

ห้องสมุดประชาชน  

ชื่อ : นายสุรพล สงณรงค์
ตำแหน่ง : ผอ.สกร.จังหวัดพัทลุง
หน้าที่หลัก : ผู้บริหารการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายแวอูเซ็ง อาเก๊ะ
ตำแหน่ง : รองผอ.สกร.จังหวัดพัทลุง
หน้าที่หลัก : ผู้บริหารการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธวัชชัย วรรณขาว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ศึกษานิเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวชนะจิต โมฬิสุวรรณ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ศึกษานิเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอรุณพร อุ่นเสียม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมการจัดการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุจรรยา รองราม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมการจัดการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกิตติ สุวรรณพงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายยิ่งยศ ทวีเศรษฐ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกฤติยาภรณ์ ดำช่วย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายรณกร จันทวี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวขนิษฐา ชุมทองมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : งานบัญชี การเงิน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุวนันต์ ช่วยพิชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : งานการเงิน บัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวประภาพร ทองน้ำแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : งานการเงิน บัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนราทิพย์ ขุนทองคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หน้าที่หลัก : งานพัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจงจุฑา หนูอ่อน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
หน้าที่หลัก : งานพัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปุญญิสา คุณวัลลี
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : งานบุคลากร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปิยาภรณ์ สุขทองอ่อน
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : งานบุคลากร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวณัฐชา กรดเต็ม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : งานงบประมาณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายณัฐพงษ์ ปานหมีน
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่หลัก : งานสารสนเทศและการรายงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปวริสา สอวัฒนชาติ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก : งานแผนงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารการศึกษา
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
4 : กลุ่มส่งเสริมฯ พัฒนาตนเอง
5 : กลุ่มส่งเสริมฯ ตลอดชีวิต
6 : กลุ่มส่งเสริมฯ เพื่อคุณวุฒิ
8 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล