[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สารสนเทศกลุ่มงาน

สถานศึกษา

ห้องสมุดประชาชน  

ชื่อ : นายสุรพล สงณรงค์
ตำแหน่ง : ผอ.สกร.จังหวัดพัทลุง
หน้าที่หลัก : ผู้บริหารการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายแวอูเซ็ง อาเก๊ะ
ตำแหน่ง : รองผอ.กศน.จังหวัดพัทลุง
หน้าที่หลัก : ผู้บริหารการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธวัชชัย วรรณขาว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ศึกษานิเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวชนะจิต โมฬิสุวรรณ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ศึกษานิเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอรุณพร อุ่นเสียม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมการจัดการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุจรรยา รองราม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมการจัดการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกิตติ สุวรรณพงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายยิ่งยศ ทวีเศรษฐ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกฤติยาภรณ์ ดำช่วย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายรณกร จันทวี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวขนิษฐา ชุมทองมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : งานบัญชี การเงิน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุวนันต์ ช่วยพิชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : งานการเงิน บัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวประภาพร ทองน้ำแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : งานการเงิน บัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนราทิพย์ ขุนทองคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หน้าที่หลัก : งานพัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจงจุฑา หนูอ่อน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
หน้าที่หลัก : งานพัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปุญญิสา คุณวัลลี
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : งานบุคลากร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปิยาภรณ์ สุขทองอ่อน
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : งานบุคลากร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสาลีนา สีหมะ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : งานงบประมาณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายณัฐพงษ์ ปานหมีน
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่หลัก : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปวริสา สอวัฒนชาติ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก : งานแผนงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารการศึกษา
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
4 : กลุ่มส่งเสริมฯ นอกระบบ
5 : กลุ่มส่งเสริมฯ อัธยาศัย
6 : กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
7 : กลุ่มตรวจสอบภายใน
8 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล